Global Payment Service verification

Xin chào Payoneer, Tôi là Hồ Xuân Hòa. Đây là trang web của tôi và tôi đang seo website này lên và thu hút nhiều người truy cập vào web để tôi đặt quảng cáo của google adsense. Hãy xác minh giúp tôi để tôi có thể nhận tiền từ google adsense